dr. n. med.Łukasz Nawacki

Przyjmuje pacjentów w Wolmedica Zagnańska

O Specjaliście

Zastępca kierownika Kliniki Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Endokrynologicznej Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach

Dr Łukasz Nawacki jest absolwentem II Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie (studia ukończył z wynikiem bardzo dobrym)

W 2019 roku, zdał egzamin specjalizacyjny z chirurgii ogólnej. W tym samym roku, obronił pracę doktorską na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym

Od roku 2019, dr Łukasz Nawacki jest przewodniczącym Świętokrzyskiego Oddziału Towarzystwa Chirurgów Polskich

Od roku akademickiego 2019/2020, pełni funkcję zastępcy dyrektora Instytutu Nauk Medycznych Collegium Medicum Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

W 2020 roku, odbył 4 tygodniowy staż, w Europejskim Centrum Trzustki (European Pancreas Center) Uniwersytetu w Heidelbergu (Niemcy)