lek.Łukasz Dobaj

Przyjmuje pacjentów w Wolmedica Zagnańska

O Specjaliście

Od 2008 roku zawodowo związany ze Świętokrzyskim Centrum Kardiologii i Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Kielcach.

Członek Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego (PTK), Sekcji Rytmu Serca (SRS PTK) oraz Polskiego Towarzystwa Intensywnej Terapii Interdyscyplinarnej.

Zawodowo i naukowo interesuje się w szczególności diagnostyką i leczeniem pacjentów z zaburzeniami rytmu serca, w tym kwalifikacją do inwazyjnego leczenia arytmii serca oraz kompleksowym prowadzeniem pacjentów z przewlekłą niewydolnością serca.

Wykonuje pełną diagnostykę kardiologiczną (Echo Serca, Holter EKG, Testy Wysiłkowe, Testy Ergospirometryczne, Testy Pochyleniowe, Programowanie i Kontrola Stymulatorów Serca, ICD, CRT).

Starszy Asystent, Konsultant kardiologiczny w Klinice Intensywnej Terapii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach.

W Klinice Intensywnej Terapii prowadzi pacjentów wymagających zaawansowanego monitorowania hemodynamicznego z użyciem metody termodylucji przezpłucnej lub metody inwazyjnej Swana-Ganza.

Wykonuje procedury czasowej stymulacji serca z użyciem elektrod endokawitarnych, zabiegi kardiowersji elektrycznej, badania echokardiograficzne przezprzełykowe, videobronchoskopie.

Członek interdyscyplinarnego zespołu IT zajmującego się pozaustrojowym wspomaganiem funkcji narządów -terapia ECMO.

Wiceprezes Polskiego Instytutu Badań Genetycznych.

dr n. med. Tomasz Trybek